Špecialisti z Detskej fakultnej nemocnice Košice budú sledovať deti po ťažkom covide-19 aj po prekonaní PIMS

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice začína s ambulantným sledovaním detí, ktoré prekonali ťažšiu formu covid-19 alebo pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS).

„Deti s ťažkým priebehom infekcie covid- 19 vyžadujúcim hospitalizáciu pozývame na kontroly, aby sme zistili, či sa u nich neobjavia dlhodobé následky, keďže ide o nové ochorenie,“ vysvetľuje MUDr. Dana Hudáčková, PhD., primárka Detského infekčného oddelenia DFN Košice. Súčasťou nového multidisciplinárneho tímu, ktorý pracuje v Infektologickej ambulancii je špecialista na detské infekčné choroby, pneumológ, kardiológ, hematológ a fyziater.

Dlhodobo sledované budú zároveň všetky deti, ktoré prekonali pediatrický multisystémový zápalový syndróm (PIMS). Hlavným problémom pri PIMS je postihnutie srdca, ktoré môže v akútnej fáze ochorenia viesť až k potrebe pediatrickej intenzívnej starostlivosti. 

Po prekonanom PIMS budú všetky deti ambulantne monitorované aspoň 12 mesiacov. „Ide o novú klinickú jednotku, ktorej dlhodobú prognózu nevieme zatiaľ predpovedať. Potrebné je preto pravidelné kardiologické sledovanie a to aj v prípadoch, keď došlo účinkom adekvátnej liečby PIMS k úplnej úprave echokardiografického nálezu,“ opísala MUDr. Monika Mattová, detská kardiologička z DFN Košice, kde sa od novembra 2020 z PIMS vyliečilo už viac ako 30 detí.