Svetový deň hygieny rúk aj v DFN Košice

Už viac ako 160 rokov platí, že dôsledná dezinfekcia rúk je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších opatrení, ktoré predchádzajú infekciám u hospitalizovaných pacientov.

Ruky zdravotníckeho personálu môžu byť zdrojom mikroorganizmov, ktoré sú aj potencionálnymi pôvodcami ochorení. Dôsledná hygiena rúk je v nemocnici najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom ochrany a prevencie nozokomiálnych infekcií, ktoré súvisia práve s pobytom v nemocnici.

„Nozokomiálne infekcie sú infekcie vyskytujúce sa v nemocničnom prostredí. Môžu byť spojené s baktériami, vírusmi, plesňami. Nozokomiálnym infekciám sa nedá úplne vyhnúť, ale dajú sa výrazne eliminovať,“ vysvetľuje Mgr. Monika Adzimová, verejný zdravotník Detskej fakultnej nemocnice DFN Košice.

Na pokožke rúk prežívajú baktérie a vírusy 120-150 minút, na manipulačných plochách sú životaschopné od dvoch hodín do troch mesiacov. Hygiena a dezinfekcia rúk je základným krokom k zníženiu výskytu nozokomiálnych infekcií až o 60 percent. „Vďaka správnej dezinfekcii rúk môžeme pri návšteve zdravotníckeho zariadenia chrániť nielen sami seba, ale najmä tých, ktorým by prenos infekcie mohol spôsobiť závažné zdravotné komplikácie,“ zdôrazňuje Mgr. Adzimová.

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk pripravila DFN Košice motivačnú súťaž v správnom umývaní a dezinfekcii rúk pre 13 nemocničných tímov. Najšikovnejšie tímy si 5. mája, v deň Svetovej hygieny rúk, odmenu prevzali z rúk riaditeľky DFN MUDr. Jaroslavy Feketeovej, ktorá im poďakovala za účasť a ocenila ich výsledky. „Ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Verím, že hygiena rúk bude aj naďalej v našej nemocnici jednou z priorít a prispeje k ďalšiemu skvalitneniu starostlivosti o detského pacienta,“ konštatovala riaditeľka DFN.

5. mája 2022