Svetový deň hygieny rúk  sme oslávili so zamestnancami aj pacientmi

Dodržiavanie zásad správnej hygieny rúk v zdravotníctve sme v našej nemocnici testovali už druhý rok. Do motivačnej súťaže v správnom umývaní a dezinfekcii rúk „ Najčistejšie ruky 2023 “ sa v priebehu mesiaca apríl zapojili všetky naše kliniky a oddelenia.

Zamestnanecká súťaž „ Najčistejšie ruky 2023 “

Dodržiavanie zásad správnej hygieny rúk v zdravotníctve sme v našej nemocnici testovali už druhý rok.  Do motivačnej súťaže v správnom umývaní a dezinfekcii rúk „ Najčistejšie ruky 2023 “ sa v priebehu mesiaca apríl zapojili všetky naše kliniky a oddelenia. Spolu súťažilo 13 nemocničných kolektívov. Cieľom bolo zapojiť sa do aktivít medzinárodnej kampane Svetovej zdravotníckej organizácie pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk 5. mája. Tá je iniciátorom výziev na zlepšenie hygieny rúk už od roku 2009.

Nemocničný epidemiológ vyberal tímy náhodne. Na každom oddelení bolo bodovaných 6 kolegov (2 lekári, 2 sestry, 2 sanitárky/ZA) pri činnostiach spojených so správnou hygienou rúk.  Hodnotená bola  nielen technika umývania a dezinfekcie rúk,  ale aj dĺžka umývania, prítomnosť dezinfekcie na ruky, mydla a utierok pri každom umývadle, plagátov vysvetľujúcich techniku umývania rúk a taktiež prítomnosť ozdôb na rukách. Pri zistení prípadných nedostatkov naša nemocničná epidemiologička poskytla poradenstvo v oblasti správnej hygieny rúk priamo počas súťaže.

Tri najšikovnejšie tímy sa v piatok 5. mája, v deň Svetovej hygieny rúk, opäť stretli pri preberaní ocenenia za „ Najčistejšie ruky 2023 “. To, že niektoré naše pracoviská ovládajú  správnu hygienickú dezinfekciu rúk podľa 5 momentov Svetovej zdravotníckej organizácie, sme sa utvrdili pri vyhodnocovaní súťaže.

Najlepšie umiestnenie totiž opätovne získali  takmer rovnaké pracoviská ako pred rokom. Trojica tímov s „ najčistejšími rukami 2023 “ :

1.         Detské infekčné oddelenie /DIO/

2.         Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie /FRO/

3.         Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny  /ONIM/

Poďakovanie za účasť, skvelé výsledky a sladkú odmenu si ocenené pracoviská prebrali osobne z rúk riaditeľa DFN Košice MUDr. Andreja Komana a vedenia nemocnice.

Posvietime si na Tvoje ruky

V rámci Svetového dňa hygieny rúk sme sa v našej nemocnici pozreli na to, prečo je hygiena rúk dôležitá aj s pacientmi. V dopoludňajších hodinách sme  prvýkrát s detskými pacientmi a ich rodičmi realizovali verejnú preventívno – edukačnú aktivitu „Posvietime si na Tvoje ruky“ priamo vo vstupnej hale pri Lekárni Včielka. S nemocničnou epidemiologičkou Mgr. Monikou Adzimovou si  deti a niektorí rodičia dezinfikovali ruky a následne pod UV lampou názorne skontrolovali účinnosť  umývania a prakticky si tak vysvetlili dôležitosť správneho umývania rúk v 5 krokoch.

„Vedenie DFN podporuje takéto motivačné súťaže pre zamestnancov  a preventívno – edukačné aktivity pre pacientov a verejnosť. Účinná prevencia a ochrana pred infekčnými  ochoreniami totiž začína  pri správnom umývaní a dezinfekcii rúk. “ zdôraznil  riaditeľ DFN MUDr. Andrej Koman.