Testovali sme čisté ruky

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk – 5. máj si čistotu svojich rúk mohli otestovať návštevníci našej nemocnice.

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk – 5. máj sme pre návštevníkov pri lekárni Včielka pripravili preventívnu aktivitu. Naša nemocničná hygienička trénovala s detskými návštevníkmi a aj ich rodičmi správnu techniku dezinfekcie rúk. Už v najútlejšom detstve si totiž osvojujeme dôležité návyky, ktoré si nesieme so sebou do dospelosti a ďalej ich vštepujeme našim deťom. Medzi ne patrí aj umývanie rúk.

Čistotu svojich rúk si návštevníci mohli otestovať pod špeciálnou UV lampou. Dezinfikovali si ruky, dôsledne si ich šúchali a roztierali ultrafialový dezinfekčný roztok, následne pod ultrafialovým žiarením skúmali, čo sa sfarbilo na fialovo a čo nie. Ak sa niektorá časť ruky nesfarbila – najčastejšie sa jedná o oblasti končekov prstov, palce, chrbát ruky a priestory medzi prstami – tak práve tá nám odhalila naše rezervy v dezinfekcii. Ak boli rúčky ČISTÉ, tak celé svietili na fialovo.

To, že v RUKÁCH MÁME SVOJE ZDRAVIE sme sa naučili hlavne počas covidu. Už vieme, že čistými rukami najúčinnejšie a najjednoduchšie chránime seba pred infekciami a zároveň chránime aj zdravie rizikových pacientov a osôb, pre ktoré môžu byť fatálne aj bežné ochorenia.

Kedy a ako začať u detí so správnymi návykmi v hygiene rúk, akým infekciám tým môžeme predchádzať si prečítajte:

https://lnk.sk/zo69

Za možnosť osvojovať si správne postupy a otestovať sa ďakujeme spoločnosti Schülke.