COVID-19 a očkovanie tu

UKRAJINA – УКРАЇНА

Testovanie aj triáž sú zrušené, návštevy prebiehajú v štandardnom režime

Aktuálne opatrenia v DFN Košice platné od 1. mája 2022.
  1. Triáž pri vstupe do DFN je zrušená, otvorené sú všetky vchody DFN Košice.
  2. Vstup do DFN je povolený len s respirátorom FFP2.
  3. Respirátor nemusia mať deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
  4. Pred návštevou ambulancií v DFN už nepotrebujete test.
  5. Test nie je potrebný ani pri hospitalizácii v DFN.
  6. Testujeme iba deti, ktorých príznaky môžu naznačovať infekciu covid-19. O vykonaní Ag testu v týchto prípadoch rozhoduje lekár.
  7. Ak má Vaše dieťa plánovaný operačný výkon alebo zobrazovacie vyšetrenie v celkovej anestézii v UNLP Košice, Ag testy vykonáme pri príjme do DFN.
  8. Návštevy pacientov sú povolené v čase od 15.00 h do 17.00 h.