Postup pri ošetrení dieťaťa – Процедура лікування дитини

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Týka sa detí ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom, požiadali o azyl alebo je pre nich Slovensko tranzitnou krajinou.

V DFN poskytujeme neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým deťom, ktoré ju potrebujú. Naša Centrálna príjmová ambulancia funguje nepretržite. Viac informácií nájdete tu

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách

Týka sa detí ukrajinských občanov (vojnových utečencov), u ktorých by na základe ich závažnej chronickej choroby a prerušení liečby mohlo dôjsť k akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu.  

Zoznam špecializovaných ambulancií a telefonické kontakty nájdete tu.   

Očkovanie ukrajinských detí proti infekcii COVID-19  

Týka sa detí ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom alebo požiadali o azyl.

V DFN Košice očkujeme proti infekcii COVID-19 deti od 5 rokov veku. Aktuálny zoznam termínov nájdete tu.

Vyšetrenie u pediatra pred vstupom do školského zariadenia

Týka sa detí ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom alebo požiadali o azyl.

Toto vyšetrenie v DFN Košice neposkytujeme. Zabezpečujú ho pediatri cestou ambulancií všeobecného lekára pre deti a dorast.   

Prvé vyšetrenie novorodencov narodených v SR utečenkyniam z Ukrajiny

Týka sa detí ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom, požiadali o azyl alebo je pre nich Slovensko tranzitnou krajinou.

Toto vyšetrenie v DFN Košice neposkytujeme. Zabezpečujú ho pediatri cestou ambulancií všeobecného lekára pre deti a dorast.