COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Uvoľňovanie opatrení prinieslo zmeny

V prípade neodkladných a ambulantných vyšetrení nie je potrebný negatívny test ani u dieťaťa, ani u sprievodcu.

V snahe v čo najväčšej miere reflektovať postupné uvoľňovanie opatrení za súčasnej minimalizácie rizika ohrozenia pacientov a zamestnancov infekciou covid-19 rozhodla riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v súlade s platnou legislatívou takto:

  • v prípade neodkladných a ambulantných vyšetrení (odborné ambulancie, všeobecný lekár pre deti a dorast) nie je potrebný negatívny test ani u dieťaťa, ani u sprievodcu
  • pri prijatí na akútnu alebo plánovanú hospitalizáciu do DFN Košice je súčasťou vyšetrenia:
    • u dieťaťa staršieho ako 1 rok, ako aj sprievodcu, antigénový test, u dieťaťa realizovaný formou nazálneho výteru
    • u dieťaťa mladšieho ako 1 rok je sprievodca pacienta povinný podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, u sprievodcu sa realizuje antigénový test
  • hospitalizované deti staršie ako 1 rok budú mať každý ôsmy deň hospitalizácie realizovaný antigénový test
  • pred akútnymi a plánovanými operačnými výkonmi bude u všetkých detských pacientov realizovaný PCR test

DFN Košice poskytuje naďalej akútnu a plánovanú zdravotnú starostlivosť bez obmedzení. Pri vstupe do nemocnice a pri pohybe v jej priestoroch potrebujete respirátor triedy FFP2