V Nemocničnej lekárni DFN majú plné ruky práce

Nemocničná lekáreň nepretržite slúži všetkým oddeleniam, klinikám a ambulanciám.

Poradia si aj s prípravou liekov, ktorých výroba sa už na trhu skončila alebo sa na Slovensko prestali dovážať. 

„Farmácia je práca o presnosti, je treba ju vykonávať zodpovedne a mať pred očami pacienta, pre ktorého to všetko robíme. Nesmieme skĺznuť do rutiny, pretože potom môžu nastať chyby a to si nemôžeme dovoliť,“ hovorí vedúca farmaceutka Mgr. Jana Suchá.

Hromadne vyrábané lieky totiž často nie sú na Slovensku dostupné v takých koncentráciách a formách ako potrebuje detský organizmus. V Nemocničnej lekárni DFN preto pripravujú z tabliet kapsule s presne takým množstvom účinnej látky, aké dieťaťu predpísal lekár.

V lekárni ročne vyrobia viac ako 20.000 kapsúl, vyše 200 kg mastí a gélov, zhruba 30 kilogramov roztokov a sirupov a takmer 700 čapíkov. Okrem toho aj približne 2000 rôznych individuálne pripravovaných liekov na recepty pre verejnú lekáreň Včielka, ktorá je súčasťou DFN. 

Náročné na čas aj prípravu sú cytostatiká určené pre onkologických pacientov. Pri manipulácii s nimi nesmie dôjsť ku kontaminácii zamestnancov a prostredia. Zároveň nesmie dôjsť ku kontaminácii samotného cytostatika mikroorganizmami, pretože sa pacientom podávajú infúzne alebo injekčne. Cytostatiká sa pripravujú v laminárnom boxe s viacerými filtrami. „Prevádzka aseptických miestností, ktorá zahŕňa prípravu parenterálnej výživy a cytostatík, je náročná aj finančne. Pravidlá, ktoré treba dodržiavať, aby bol priestor dostatočne čistý sú prísne,“ ozrejmuje vedúca farmaceutka.

Najviac liekov spotrebuje najväčšie pracovisko DFN, Klinika detí a dorastu, so 104 lôžkami.

Tím Nemocničnej lekárne DFN tvoria tri farmaceutky, dve farmaceutické laborantky, tri referentky pre nákup liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a sklad špeciálneho zdravotníckeho materiálu, sanitárka a upratovačka. Od vzniku Nemocničnej lekárne DFN jej pracovníci objednali, prijali a vydali okolo 700.000 balení liekov.