COVID-19 a očkovanie tu

UKRAJINA – УКРАЇНА

Verejný prísľub

DFN Košice sa zaväzuje s každým zdravotníckym pracovníkom, ktorý splnil všetky podmienky uvedené v tomto verejnom prísľube, uzatvoriť Dohodu o poskytnutí Stabilizačného príspevku.