Advent sme začali VIANOČNÝM BENEFIČNÝM KONCERTOM

Úžasnú atmosféru mal VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT pre našu Detská fakultná nemocnica Košice v nedeľu (3. decembra) podvečer v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach, kam si asi tisícka návštevníkov prišla vypočuť vianočné tóny v podaní rôznych interpretov a podporiť našu nemocnicu.

Úžasnú atmosféru mal VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT pre našu Detská fakultná nemocnica Košice v nedeľu (3. decembra) podvečer v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach, kam si asi tisícka návštevníkov prišla vypočuť vianočné tóny v podaní rôznych interpretov a podporiť našu nemocnicu.

Podujatie organizované už po 10-krát otvorili mladí speváci zo speváckeho zboru Chorus Comenianus pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach. Spev viac ako sto zboristov rozozvučal nielen priestory kostola, ale aj srdcia prítomných, ktoré sa razom vedno naladili na vianočnú atmosféru.

Veľkolepé chorály vystriedalo SAXOFÓNOVÉ TRIO z Konzervatórium Košice, Timonova 2 s vianočnými country melódiami.

Po úžasných tónoch saxofónov privítal kostol praskajúci vo švíkoch dve desiatky roztomilých detí z Evanjelickej Materskej školy na Muškátovej ulici v Košiciach, ktoré si hovoria MUŠKÁTIKY.

Po veselých detských vianočných pesničkách vystúpil už pravidelný hosť na vianočnom koncerte DFN Košice sláčikový orchester Musica Iuvenalis, ktorých skladby vážnej hudby obohatilo vystúpenie sólistky opery Národného divadla Košice Michaela Várady s piesňou Ave Maria.

Hudobnú bodku za bohatým programu priniesol Marian Čekovský a jeho hostia, ktorý na záver zapojil do svojho vystúpenia nielen všetkých protagonistov podujatia, ale rozospieval aj všetkých prítomných.

Zo srdca ďakujeme všetkým účinkujúcim hosťom za nádherný večer pre návštevníkov kostola, ktorým chceme taktiež poďakovať za ich štedré príspevky na toto benefičné podujatie. V neposlednom rade vyjadrujeme poďakovanie aj našim sponzorom a partnerom, bez ktorých by sa nemohla táto čarovná benefičná akcia uskutočniť.

❤️Ďakujeme:

KOSIT Za čistejší Východ

Obalex

Beki Design, sro

Flos kvety

LCS electronics, sro.

Aj vďaka Vašej láskavej podpore môžeme výťažkom z benefičného koncertu podporiť zakúpenie modernejších prístrojov, modernizovať priestory a realizovať mnohé iné aktivity a nápady (darčeky pre deti na MDD, Mikuláša, Vianoce, ….)

Ak by ste radi podporili našu nemocnicu, ale sa nemôžete zúčastniť benefičného koncertu, môžete nás PODPORIŤ nasledovne:

číslo sponzorského účtu:

SK06 8180 0000 0070 0028 0841

Variabilný symbol: 400

Darovať ľubovoľnú sumu môžete aj prostredníctvom ďalších neziskových organizácií, ktoré pomáhajú konkrétnym klinikám a oddeleniam. Nájdete ich na www.dfnkosice.sk

Ďakujeme vám za každú podporu a pomoc pre našich malých pacientov a nemocnicu!

Krátke video z koncertu nájdete tu :