Etická komisia

Etická komisia je nezávislá odborná komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ ako svoj poradný orgán v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. Z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako nezávislý orgán na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu vrátane klinického skúšania nových produktov alebo liekov a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti.    

Predseda: MUDr. Mária Andrejková, PhD., tel. kontakt: 055/ 235 2486, maria.andrejkova@dfnkosice.sk

Tajomník: Jana Kuľbagová, tel. kontakt: 055/ 235 2292, jana.kulbagova@dfnkosice.sk