Povinne zverejňované informácie

Detská fakultná nemocnica Ko­ši­ce ako štátna príspevková organizácia v zmysle zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam je povinná zverejniť nasledujúce informácie:

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Zmluvy

Ve­rej­ne prístupné Zmluvy DFN Ko­ši­ce:

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 491/2010 z 15. júla 2010, sú od 31.08.2010 aj na internetovej stránke DFN Ko­ši­ce zverejňované zmluvy z verejného obstarávania.

Objednávky

Faktúry