Základná škola s materskou školou pri DFN opäť s deťmi

Po pauze v súvislosti s pandemickou situáciou obnovila naplno svoju činnosť aj základná škola s materskou školou, ktorá pôsobí v DFN. Je druhou najväčšou ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení na Slovensku.

Hoci je na prvom mieste výchovno-vzdelávací proces, učitelia poskytujú deťom aj veľkú emocionálnu podporu.

 „Poskytujeme výchovu a vzdelávanie, ale s prihliadnutím na zdravotný stav dieťaťa. Snažíme sa uľahčovať pobyt detí v nemocnici a ponúkame mnohé aktivity so šikovnými a tvorivými učiteľmi, ktorí vedia, čo so sebou prináša nemocničné prostredie,“ hovorí Mgr. Nelli Csillaghová, riaditeľka ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení. O tom, či sa dieťa môže zúčastniť školy, vždy rozhoduje jeho lekár.

Vyučovanie vychádza zo školského vzdelávacieho programu, ktorý je upravený pre chorých žiakov a zdravotne oslabených. Počty hodín sú však, na rozdiel od klasickej výučby, zredukované. „Snažíme sa poskytnúť základné učivo tak, aby žiak nadviazal na učivo kmeňovej školy. Aj my máme 45-minútové hodiny, ale ak učiteľ zaregistruje zvýšenú únavu žiaka, zaradí relaxačné aktivity,“ vysvetľuje ďalej riaditeľka. Pedagógovia využívajú pri vzdelávacích aktivitách aj prvky Montessori pedagogiky.

Hospitalizované deti sa v nemocnici učia rady, s pedagógmi spolupracujú. Fungovanie školy zároveň oceňujú aj rodičia, ktorých často prekvapí, že deti sa môžu vzdelávať a zabaviť aj v nemocnici.

Medzi najobľúbenejšie činností detí patria výtvarné a kreatívne činnosti, vychádzky do areálu nemocnice, práca s počítačom, hry, tajničky, tiež sledovanie obľúbených rozprávok. V popoludňajších činnostiach navštevujú pacientov veselí doktori –Červené nosy a pracovníčky z košickej Knižnice pre deti a mládež. Škola usporadúva besedy s odborníkmi z košickej ZOO, s lesným pedagógom, chovateľom včiel, ale aj s policajtmi či spisovateľmi.