Zmeny v gastroenterologickej ambulancii

Všetkých dispenzarizovaných pacientov v gastro ambulancii MUDr. Stelly Majlingovej prevzali existujúci špecializovaní lekári DFN Košice v tomto odbore a budú preobjednaní.

Vážení pacienti gastroenterologickej ambulancie DFN Košice,

vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 31. 08. 2023 ukončila pracovný pomer v Detskej fakultnej nemocnici Košice MUDr. Stella MAJLINGOVÁ, gastroenterológ. Všetkých dispenzarizovaných pacientov v ambulancii MUDr. Stelly Majlingovej prevzali existujúci špecializovaní lekári DFN Košice v tomto odbore a budú preobjednaní.

V ošetrovaní budú uprednostňovaní pacienti so závažným stavom a pacienti z Košického samosprávneho kraja. Pacientov mimo Košického samosprávneho kraja si dovoľujeme požiadať, aby si z titulu zabezpečenia kratšej čakacej doby zabezpečili náhradného špecializovaného lekára v predmetnom odbore vo svojom samosprávnom kraji.

Súčasne upozorňujeme  pacientov, že  vzhľadom ku dočasnému zníženiu počtu špecialistov  sa čakacie  doby  na  vyšetrenie  budú  predlžovať. Prosíme pacientov o trpezlivosť a pochopenie!    

O všetkých zmenách v gastroenterologickej ambulancii DFN Košice vás budeme priebežne informovať na sociálnych sieťach.

                                                                                                      MUDr. Andrej Koman, riaditeľ DFN Košice

Kontaktná osoba :

MUDr. Eva Sádová

medicínsky námestník pre nechirurgické odbory

MUDr. Tomáš Andráš, MBA

medicínsky námestník pre chirurgické odbory

Telefonický  kontakt: 055/235 2698